Logolla tarkoitetaan tuotteen tai yrityksen tarkoin määriteltyä graafista esitystapaa. Se on yrityksen tai organisaation tärkeimpiä tunnuksia ja sen löytää esimerkiksi mainostuksessa, käyntikorteissa ja papereissa. Yleensä toiminimet, brändit ja tavaramerkit käyttävät logoa ja se eroaa liikemerkistä siten, että liikemerkistä löytyy logo sekä yleensä kuvallinen symboli. Logon rakentaminen perustuu kirjasintyyppiin, jota muokataan uudelleen sijoittelun, koon ja kirjainten ulkonäön perusteella. Logolla pyritään lisäämään yrityksen näkyvyyttä. Logon historia Jo ennen ajanlaskun alkua, sivilisaatiot ovat käyttäneet tietynlaisia logoja edustaessaan erilaisia asioita ja viestittääkseen tietoa. Esimerkiksi merkittävien sukujen vaakunoita voidaan pitää eräänlaisena logona, joita kannettiin esimerkiksi haarniskoissa, jotta muille tiedotettiin, ketä haarniskan kantaja edusti. Nykyaikaisempi logojen käyttö alkoi 1800 – luvulla, maailman teollistuessa. Yhä useampien tuotteiden löytäessä tiensä markkinoille, oli tärkeää että yrityksen erottuivat toisistaan ja kuluttajat löysivät itselleen mieleisen tuotteen [&hellip

Read Post

Käyntikortit ovat mainosvälineitä, jotka antavat tietoa tietystä yrityksestä tai yrittäjästä. Niitä voidaan jakaa erilaisissa sosiaalisissa tilaisuuksissa tai yrityksen mainostuksessa, esimerkiksi messuilla. Ne toimivat muistutuksena kuluttajalle yrityksen olemassaolosta ja tarjoavat samalla keinon ottaa yhtyettä. Yleensä kortissa on antajan nimi, yrityksen tai organisaation logo tai pelkkä nimi, sekä yhteystiedot. Yhteystiedot voivat olla sähköposti, käyntiosoite, puhelinnumero tai kotisivujen osoite, yleensä näitä kaikkia ei löydy samalta kortilta, vaan kortissa on vain yksi tai muutama yhteydenottotapa. Uusimpana villityksenä käyntikorteista voi löytää myös yrityksen sosiaalisen median osoitteita, esimerkiksi Facebook tilin nimi tai Twitterin osoite. Myös korttien ulkonäkö on kehittynyt, aikaisemmin kortit olivat usein valkoinen teksti mustalla pohjalla, mutta nykyään niissä käytetään erilaisia visuaalisia muotoja ja huomiota herättäviä kuvioita. Perinteisesti käyntikortiksi mielletään painettu pahvinen tai muovinen kortti, mutta myös nettisivuja voidaan pitää [&hellip

Read Post

Nykypäivänä yritykseltä sekä yrittäjältä vaaditaan paljon, mikäli tavoitteena on menestyminen edes pienillä markkinoilla. Pelkkä yrityksen rekisteröiminen ja käyntiin laittaminen eri riitä, vaan mainostukseen on panostettava. Yksi tärkeimmistä nykypäivän yritysten valttikorteista on toimivat nettisivut sekä sosiaalisen median hyödyntäminen. Kotisivut avuksi Yritysten nettisivut tehdään yleensä samalla, kun yritys laitetaan toimimaan. Nettisivut toimivat eräänlaisena sähköisenä käyntikorttina yritykselle, jotta sen löytyminen olisi mahdollisimman monen kuluttajan ulottuvilla. Kotisivut on kuitenkin syytä toteuttaa huolella, pitäen mielessä yrityksen arvot, tavoitteet, tuotteet sekä kuluttajien mieltymykset. Koska samanlaisia yrityksiä on lukuisia, tarvitaan myös apua siihen että sivusto erottuisi hakukoneissa ja pääsisi tuloksissa korkeille paikoille. Tähän tarvitaan usein apua ammattilaisilta, jotka voivat suunnitella sivuston hakukone ystävälliseksi ja jotka saavat sivuston muokattua juuri sellaiseksi mitä yritys haluaa. Kotisivujen hyvänä puolena on suuren tietomäärän tarjoaminen kaikille kuluttajille [&hellip

Read Post

Verkkokaupalla tarkoitetaan sähköistä myyntiä, jolla kuluttajat voivat ostaa palveluita tai tuotteita myyjältä suoraan netistä. Verkkokaupat voivat olla yrityksen kotisivujen yhteydessä tai ne voivat yksinään toimia yrityksen sivuina ja niitä voidaan käyttää joko tietokoneella tai muulla mobiililaitteella, kuten tabletilla sekä älypuhelimella. Verkkokaupat voi olla suunnattu kuluttajille tai muille yrityksille, mutta joka tapauksessa niiden tarkoitus on sama, myydä verkkokauppaa pitävän yrityksen tuotteita. Miten verkkokauppa toimii? Tuotteet löytyy verkkokaupasta tai tuotteita etsivän hakukoneen avulla. Nykyisissä verkkokaupoissa tuotteet ovat esillä usein kuvan sekä kuvauksen kanssa ja käytössä on ostoskärry toiminto jolloin kuluttaja voi valita useamman tuotteen ostettavaksi samaan aikaan. Maksu tapahtuu heti tuotteiden valinnan jälkeen ja yleisimmin maksutavaksi käy esimerkiksi pankki- sekä luottokortit tai PayPal palvelu. Muitakin maksutapoja löytyy; sähköisiä rahapusseja, laskun lähettämistä, verkkopankin käyttöä tai mitä tahansa turvallista [&hellip

Read Post

Mainonnalla tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai yrityksen promootiota tai myyntiä. Sillä voidaan myös tuoda turvallisuuden tunnetta työntekijöille sekä osakkeen omistajille siitä, että yritys on menestynyt ja näkyvä. Mainosviestit ovat usein sponsoreiden tai yrityksen maksamia ja ne näkyvät perinteisessä mainosvälineissä, kuten sanomalehdissä, televisiossa, radiossa, postissa tai ulkomainonnassa. Uutena mainoskeinona ovat myös erilaiset blogit, nettisivut sekä tekstiviesti ja sähköposti mainonta. Kaupalliset mainokset pyrkivät nostattamaan palveluiden tai tuotteiden myyntiä luomalla brändejä. Nämä mielletään tiettyyn tuotteeseen tai mielikuvaan ja ne luovat sille omat ominaisuutensa, esimerkiksi merkkilaukut mielletään usein laadukkaiksi, hintaviksi ja tyylikkäiksi. Ei – kaupalliset mainostajat käyttävät rahaa mainoksiin, joiden tavoite ei ole lisätä minkään tuotteen tai palvelun myyntiä. Tällaisia ovat esimerkiksi uskonnolliset organisaatiot, valtion laitokset sekä poliittiset puolueet. Voittoa tavoittelemattomat yhdistykset voivat käyttää myös näitä mainonnan keinoja. Nykymainonta keksittiin [&hellip

Read Post

Kaikki mainonta, jota kuluttajat näkevät median, eli television, radioin, internetin ja lehtien, ulkopuolella. Yleisimmin nämä mainokset ovat teiden ja katujen varsilla, julkisissa liikennevälineissä sekä – asemissa ja esimerkiksi urheilulaitoksissa. Perinteisintä ulkomainontaa ovat lähinnä erikokoiset ja muotoiset julisteet, valomainokset, banderollit sekä muut painotuotteet. Niitä voidaan kiinnittää erikseen niille tarkoitettuihin mainostelineisiin tai kehyksiin tai ne voidaan kiinnittää juniin sekä busseihin tarramateriaalina. Myös tämä mainonnan muoto digitalisoituu jatkuvasti, alkuun muuttaen kadunvarsien sekä bussien julistetelineet tietokoneohjatuiksi näyttöruuduiksi. Erityisesti suomessa käytetään usein alla olevia ulkomainonnan muotoja; Bussipysäkit. Maanteiden varteen sijoitetut jättitaulut. Roskakorijulisteet. Liikennevälinemainonta jossa tarrat kiinnitetään liikennevälineiden ulkopuntaan tai matkustamoissa sisäpintaan. Urheilupaikkamainonta voi tapahtua jääkiekkokaukalon laidoilla, golf – kentillä tai vastaavissa urheiluun tarkoitetuissa paikoissa. Tilapäiset ja yksittäisen ulkomainokset joihin lasketaan esimerkiksi rakennusten päädyt, työmaa – aitojen mainospaikat sekä valomainokset. Kaupungeissa [&hellip

Read Post

Jotta yksittäinen mainos tai kokonainen mainoskampanja onnistuisi, on perehdyttävä sekä tuotteseen että markkinatilanteeseen kattavasti. Mainostoimistot ovat erikoistuneet erilaiseen mainostuksen tuottamiseen, joten heillä on myös hallussaan keinot tärkeiden tietojen keräämiseen. Ensimmäiseksi on kerättävä tiedot markkinoinnista ylipäätään kyseisen tuotteen kohdalla. On selvitettävä millainen markkinatilanne tällä hetkellä on voimassa ja miten sekä mihin suuntaan sen voidaan arvioida kehittyvän. Samoin on selvitettävä marginaalisempi markkinatilanne tuotteen tai palvelun ympärillä. Seuraavaksi on kerättävä kattavat tiedot mainostettavasta tuotteesta. Tuottekuvaus on tärkeä tietää etukäteen, samoin kuin tuotteet eroavaisuus kilpailujoista. Mainonnassa käytetään usein myyntiargumentteja sekä lisäargumentteja joilla tuotteen laatua tuodaan esille. Tuotteen historiaa tarkastellessa erityisesti markkinointipolitiikan suhteen, voidaan laskea mahdollista kehitystä. Myös tuotepalveluvalmius on selvitettävä ja tähän kuuluu esimerkiksi tuotteen saatavuus, hinta varaosat sekä huolto. Koska harvoin markkinoidaan täysin uniikkia ja ennennäkemätöntä tuotetta, täytyy [&hellip

Read Post

Mainostoimisto on yritys, joka on omistautunut asiakkaiden mainonnan luomiselle, suunnittelulle ja toteuttamiselle. Yleensä mainostoimisto on itsenäinen yritys, vaikkakin joillain isoimmilla yrityksillä on omat mainostoimistonsa yrityksen sisällä. Ulkopuolisen mainostoimiston on kuitenkin helpompi antaa mainostavalle yritykselle mielipiteitä ja näkemyksiä erilaiselta kantilta, jolloin tuotteiden ja palveluiden mainonta helpottuu. Toimisto voi myös käsitellä koko markkinoinnin, brändin luomisen strategiat sekä myynnin edistämisen asiakkaalleen. Usein mainostoimistojen asiakkaine ovat yritykset, valtion virastot sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Mainostoimistoja voidaan palkata suunnittelemaan radio mainoksia, netti mainoksia, ulkomainontaa, mobiilimainontaa tai televisiomainontaa aina yksittäisestä mainonnasta kokonaiseen mainos kampanjaan asti. Täyttä palvelua tarjoavat toimistot toteuttavat mainoskampanjoille projektinhallintapalvelua sekä suunnittelupalvelua, jolloin kampanjan tavoitteet, käytettävä strategia, mainonnassa käytettävät viestit sekä niiden tyyli, medioiden käytön suunnittelu ja kaikki kokonaisuuden hallintaan liittyvät osat kuuluvat mainostoimiston työhön. Toimistossa tehtävän luova osuus jaetaan [&hellip

Read Post